KURUMSAL
KURUMSAL
Grafik Jeotknik Labaratuvar Enerji Maden Taahh. San. ve Tic. Ltd. Şti. tecrübeli mühendis ve teknisyen kadrosuyla 15 yılı aşkın bir süredir zemin etüdü, fore kazık, mini kazık, enjeksiyon çevre jeotekniği, maden karotu ve hidrojeolojik araştırmalar , Temel mühendisliği uygulamalarında ise fore kazık, mini kazık, ankraj, enjeksiyon, jet grout, zemin ıslahı, temel takviyesi v.b. konularda faaliyetlerini sürdürmektedir.

Grafik kurulduğu ilk günden bugüne kadar çok sayıda otoyol, devlet yolu, köprü, viyadük, enerji santralleri, askeri tesisler, kanalizasyon ve arıtma tesisi, katı atık depolama sahası, endüstriyel yapı, iş merkezi, toplu konut, , havaalanı v.b. zemin etüdü ve temel mühendisliği projelendirme hizmetleri vermiş ve bunların gerçekleştirilmesinde uygulama müşavirliği ve kontrollüğü yapmıştır.

Firmamız 1 adet paletli ve 3 adet kamyona monte sondaj makinası ile hizmet vermektedir. Her türlü arazi deneyi ve aletsel gözlem yapabilen firma, kendi zemin ve kaya mekaniği laboratuvarına da sahiptir.

GRAFİKJEOTEKNİK bünyesinde 10 mühendis, 1 idari, 2 teknisyen ve 5, operatör ve 1 diğer personel ile çalışmaktadır.

Ayrıca, Zemin ve Kaya Mekaniği Laboratuvarı da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Laboratuvar 485 ‘Nolu , İzin Belgesine sahiptir. Laboratuvarda uygulanan çalışma sistemi ile ilgili olarak kullanılan; ekipman ve malzemeler, kalite planları, deney yöntemleri ve talimatlar Laboratuvar Kalite El Kitabı, TS EN ISO/IEC 17025-2012 ve Türk Standardları’na uygun olarak hazırlanmıştır. Laboratuvar da bu standartların güncelliği sürekli takip edilerek gerekli revizyonlar zamanında yapılarak uygulamaya sokulmaktadır.