KURUMSAL
KALİTE POLİTİKAMIZ
Kuruluşumuzda kalite politikası şirket yönetimi tarafından yazılı olarak tespit edilmiş olup, Şirket Müdürü tarafından imzalanarak yayınlanmıştır.
 • Yasal düzenlemelere ve standartlara uymayı, Güvenilir olmayı,
 • Sözleşme süresi içinde işini tamamlamayı,
 • Ürün ve hizmetlerinin kalitesiyle oluşturduğu müşteri memnuniyeti seviyesini yükseltmeyi,
 • İş güvenliğini ve çevrenin korunmasını sağlamak üzere gerekli önlemleri almayı,
 • Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini gözden geçirerek sürekli geliştirmeyi,
 • GrafikJeoteknikte çalışanların sistem şartlarına uymalarını sağlamayı,
 • Organizasyon Şeması içinde Sorumlulukları Yetkileri, İş İlişkilerini belirlemek.
 • Laboratuvar veya laboratuvarın bağlı olduğu kuruluş, yasal olarak sorumlu tutulabilecek bir kurum olmalıdır.
 • Laboratuvarda TS EN ISO/IEC 17025 Standardına Uygun Olarak Kalite Yönetim Sistemini Çalıştırmak ve Sürekli İyileştirmeyi Sağlayarak Hedeflere Ulaşabilmek İçin Tüm Personelin Katkısını Sağlamak.
 • Cihazlarla ilgili katalog, teknik dokümanlar, kullanma talimatları, kalibrasyon kayıtları ve dokümantasyonu laboratuvarda tutulması,
 • Laboratuvarımız Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemini iyileştirmek için verilerin belirlenmesi, toplanması ve analizini sağlamak için prosedürlere sahip olmayı,
Şirket Kalite Politikası Olarak Benimseyerek Taahhüt Etmiştir…